Thương Hiệu Sản Phẩm Chất Lượng Việt Nam – Công Ty Nam Nguyên Dược

Thương Hiệu Sản Phẩm Chất Lượng Việt Nam

Sản phẩm chất lượng Việt Nam | Gối thảo dược – Trà hoa

Ngày 12/11/2016 Truyền Hình Trực Tiếp HTV1
Viện Chất Lượng, Sở Hửu Trí Tuệ, Liên Hiệp Khoa Học Khảo Sát và Chứng Nhận
Sản phẩm Gối thảo Dược và Trà Thảo Dược của Cty Nam Nguyên Dược Đạt Danh Hiệu
Sản Phẩm Thương Hiệu Chất Lượng Cao Việt Nam


Sản phẩm chất lượng – Thương hiệu Việt Nam

Gối thảo dược

  • Nguyên liệu 100% thiên nhiên như Lá Đinh Lăng, nụ hoa Lavender, Ngãi cứu, Thiên niên kiện
  • Bao gồm các dòng sản phẩm Gối nằm gia đình, gối kê cổ công sở, du lịch, gối chuyên dùng cho trẻ sơ sinh.

Tư vấn nhanh