Tư vấn bé 4 tháng hay ra mồ hôi trộm phải làm sao?