Sử dụng lá đinh lăng ăn sống là một phương thuốc quý