Nguy hiểm có thể xảy ra khi bé hay khóc ngất

Tư vấn nhanh